Language : English
陆阳

Paper Publications

Ping Xue, Yang Lu, Jingfei Chang, Xing Wei, Zhen Wei. Fast and Accurate Binary Neural Networks based on Depth-Width Reshaping. AAAI 2023,Washington D.C,Feb 07-14, 2023

Hits:

Translation or Not:no

Date of Publication:2023-02-07